Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

1400 boliger langs Gladengveien

Vi har mange ganger tidligere skrevet om den bebudede Ensjøbyen, uten at noe konkret har skjedd. Slike planer tar lang tid og det er mye som skal gå frem og tilbake mellom utbyggere og de kommunale etatene. Men nå er planene så godt som ferdig og skal snart bli klare for politisk behandling. Håper vi. Planene som foreligger nå er i Gladengveien mellom Ensjøveien og Stålverksveien. her skal det bli plass til 1400 boliger, forretninger, kafeer og restauranter. Konsentrasjonen av denne næringsvirksomheten/handlegaten skal være størst mot Ensjøveien. Dette fordi det også planlegges et tyngdepunkt i Ensjøbyen rundt T-banen, der det også skal bli forretninger. Men det er mye som skal klaffe for å få alt til, nemlig noe som heter rekkefølgebestemmelse. Denne sier for eksempel atOversikt over hele byggeområdet

  • Gladengveien først skal opparbeides før noe annet skal bygges
  • et gangveisystem mellom Fyrstikktorget og Petersborg (Petersborgaksen) skal være opparbeidetStålverksparken skal lages, dette er et grøntområde mellom stålverket og Bertrand Narvesens vei, der en kan se Hovinbekken i dag
  • to parker, østre og vestre parkdrag, skal opparbeides. dette er to grøntarealer der det enegår i skråningen fra Ensjøtunet oppover mot Stålverksveien

Når kan så alt dette skje?

Planene antyder en byggeperiode mellom 10-20 år. Så her må vi bare smøre oss med tålmodighet.

 

Oversikt over bygningenePå bildene kan en se en oversikt over hele byggeområdet der det gule er de nye bygningene, i hovedsak boliger. Det grønne skal bli friarealer, enten i form av park eller som gågate.

Det andre bildet viser hvordan bygningene er tenkt se ut, hvordan de er plassert i forhold til hverandre og hvor høye de blir.

Det tredje bildet viser et utdrag av Gladengveien. Som en kan se er det tenkt å bue bygningene slik at det dannes en stor, åpen plass. Det er også her forretningene skal ligge. En kan se Hovinbekken med blått og vi kan jo drømme om den gangen vi skal kunne sitte på fortauskafeene og titte på folkelivet.

 

Utdrag av Gladengveien

 

 

 

 

 

 

 

 

(16.04.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium