Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Boliger og næring i Grenseveien 97

Det er offentliggjort utbygging i Grenseveien 97. Det skal bli kombinert boliger og næring på tomta. Boliger fra Fyrstikktorget ned mot Fyrstikkalleen og næring nærmere Grenseveien. Av boliger planlegges det rundt 135 leiligheter av ulik størrelse, fordelt på tre blokker. Disse blir på 5-6 etasjer. I tillegg er det tegnet inn en fireavdelings barnehage. Adkomst for boligene er foreslått fra Fyrstikkalleen, det skal bygges underjordisk parkering. Et problem er atkomsten til Fyrstikkalleen 17. De har i dag atkomst fra Grenseveien, men Plan- og bygningsetaten mener at trailere og andre kjøretøy til Fyrstikkalleen 17 bør skje via Fyrstikkalleen.

Planforslaget kan studeres nærmere på denne adressen:

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/article77697-8036.html

(13.12.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium