Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Helsfyr skole under planlegging

Plan for Helsfyr skoleI Aftenposten 11. mars kunne vi lese at det når er satt i gang reguleringsarbeid for den nye skolen bak Fyrstikktorget. Det skal som vi tidligere har skrevet bli en kombinert ungdoms- og videregående skole. Se nyhet 4. juni 2005. Hovin skole legges ned og ungdomskolelevene flyttes til Helsfyr. I tillegg skal skolen ha videregående skole med ulike linjer.

Nå forstår vi at det ikke blir helt som vi skrev i fjor om hvilke linjevalg en får da dette er under stadig endring. Skolen blir etter det vi forstår en stor skole med 1000 elever. For velforeningen blir det derfor viktig å sikre at adkomsten blir på en slik måte som ikke skaper ulemper for boligbebyggelsen. Det vil etter som vi forstår være mulig med adkomst fra både Fyrstikkalleen og Grønvoll alle. Skolen vil blant annet få fasade mot Grønvoll alle mellom Grønvoll gård og BEBS. Derfra vil skoletomta omfatte Fyrstikkalleen 21, altså den gamle fyrstikkfabrikken. Dette er en nyhet som vi helt sikkert vil komme tilbake med.

 

 

(12.03.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium