Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Ny giv for velforeningen

Etter en årsmøteinnkalling der to saker gjaldt drift av lekeplassen og aktiviteter på plassen var satt på dagsorden, ser det nå ut til at velforeningen får en ny oppblomstring. Det er valgt inn nytt styre og det er knyttet flere kontakter over personer som kan tenke seg å bidra til at nærmiljøet skal være et godt sted å vokse opp i.

Formann Jan Ove Vatne gjennom ti år er gått av som leder, men fortsetter som styremedlem, mens Jan-Erik Bruun i Fyrstikkalleen meldte seg som ny leder av vellet.

Det nye styret får mange oppgaver å arbeide med. Blant annet er sikring av velhuset kanskje hovedoppgaven i et kortsiktig perspektiv, mens lekeplassen og aktiviteter rundt denne fortsatt vil være et kjennetegn på Malerhaugen. Referatet fra årsmøtet finner du nedenfor:

Referat, årsmøte 22. mars 2006

Sak 1: Godkjenning av sakslisten.

Sakslisten godkjent med en meldt eventuelt sak.

Sak 2: Årsrapport med regnskap 2005.

Ble fremlagt og orientert.

Vedtak om å beholde årskontingenten som før, kroner 100/år. Foreslå til neste årsmøte om evt. å øke kontingenten til 150 eller 200 kroner året.

Sak 3: Valg

Leder
Jan-Erik Bruun
Fyrstikkalleén 18 A
0661 Oslo
Styremedlem
Jan Ove Vatne
Malerhaugveien 3
0661 Oslo
Styremedlem
Åse Ribe
Lensmann Hiorths allé 7
0661 Oslo
Styremedlem
Pia Sveistrup
Lensmann Hiorths allé 8
0661 Oslo
Styremedlem
Heidi Ryen
Lensmann Hiorths allé 8
0661 Oslo

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Malerhaugen Byggeselskap
Lin Stensrud
Lensmann Hiorths allé
Winter-Haven boligsameie
Torgeir Vange
Fystikkalleén
Sameiet Lensmann Hiorths allé 3
Ola Langnes-Øyen
Lensmann Hiorths allé

 

 

 

Sak 4: Forslag om nedlegging av lekeplassen

Vedtak: Drift av lekeplassen opprettholdes.

Sak 5: Forslag om opphør av aktiviteter på lekeplassen.

Vedtak: Aktiviteter rundt lekeplassen opprettholdes.

Sak 6: Eventuelt

Orientering: Det er kommet inn krav om innløsning av vellets tomt, Fyrstikkalleen 2 B. I tillegg til at leiekontrakten i velhuset er sagt opp. Gjelder fra 1. september 2007. Leder Jan-Erik Bruun og styremedlem Jan Ove Vatne arbeider med saken for å sikre vellets verdier.

Referent: Jan Ove Vatne

(02.04.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium