Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Purring til Statens veivesen angående støy fra Strømsveien

I mai 2005 sendte vi søknad til Statens vegvesen om bedring av støyskjermingen mot Strømsveien. Vi har i mellomtiden snakket med dem i telefonen, der de innrømmer at vi er særdeles utsatt for støy i og med tunnelåpningen. Nå bruker vegvesenet penger på å utbedre autovernet, for å beskytte bilistene. Men penger skal ikke brukes til å lindre ulempene for beboerne rundt. Det er kommet nye forskrifter fra EU om at utestøy skal kartlegges, både fra fly, biler og annen støy. etter kartleggingen skal det legges planer for hvordan støy kan dempes i boligstrøk.

Her er brevet vi har sendt til Statens vegvesen, den 18. juni 2006:

 

Statens vegvesen Oslo
Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 LILLEHAMMER
Oslo, den 18. juni 2006

 

 


BEDRET STØYVERN MOT RV 190 STRØMSVEIEN

Viser til tidligere henvendelse datert 5. januar 2005 med saksnummer 200534558.

Vi observerer at det for tiden utbedres autovern for å beskytte bilistene langs rv 190, ved tunnelåpningen og avkjøringen til Ensjø. Vi kan ikke observere at tiltak for å skjerme ulempene for oss beboere blir utført. Dagens støyvern er ikke god nok for den trafikkmengde og typer kjøretøy som benytter rv 190 fra Vålerengtunnelen og nord for denne.

Beboere på Malerhaugen langs riksveien hører trafikkstøy fra flere kanter:

Støyskjermingen langs rv 190 starter først ved Fyrstikkalleen. Vi som bor innenfor støyskjermen har fri sikt til av-/påkjøringen i Grensesvingen og trafikken på riksveien i det området. Støy brer seg nedover Malerhaugen.

Området rundt tunnelåpningen er ikke støyskjermet.

Strekningen mellom rundkjøringene over tunnelåpningen er støyskjermet mot Vålerenga, men ikke nordover mot oss på Malerhaugen. Støyskjermingen er generelt for svak. Støyen er svært sjenerende for beboerne.

Vi ber på vegne av beboerne langs Strømsveien om at tiltak settes i gang for å redusere støynivået på rv 190 på strekningen Helsfyr - Vålerengtunnelen.

(18.06.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium