Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Referat fra styremøtet i Malerhaugen vel 28. mars 2006

Tilstede:

Jan-Erik Bruun, Åse Ribe, Heidi Ryen, Pia Sveistrup og Jan Ove Vatne (referent)

Sak 1/06: Konstituering av styret:

Det ble fordelt ulike verv og oppgaver:

Leder av styret: Jan-Erik Bruun
Kasserer: Jan Ove Vatne
Medlemsregister, verving, utsendelse av medlemskontingent: Åse Ribe
Kontaktperson ved utleie av velhuset: Pia Sveistrup
Kontaktperson for kontaktpersoner til ulike praktiske formål: Heidi Ryen
Ansvar for å initiere aktiviteter og oppgaver: Jan-Erik Bruun
www.malerhaugen.com : Jan Ove Vatne
Følge med på hva som skjer i området, Plan- og bygningsetaten, bydelen og Oslo
kommune: Jan Ove Vatne

Sak 2/06: Fremdriftsplan

 • Være i kontakt med jurist angående velhuset, sikre at tidsfrister overholdes. Jan-Erik og Jan Ove ansvar
 • Rusken i månedsskiftet april-mai. Jan-Erik ansvar.
 • Kartlegge muligheten for å klippe plenen regelmessig på lekeplassen. Alle
 • Hvis behov ekstraordinært årsmøte etter forhandlinger om årsmøtet, før sommeren? Jan-Erik ansvar.
 • Ettersyn og vedlikehold av lekeapparatene: Heidi ser om hun finner kontakter.
 • Medlemsregister: Jan Ove sender oversikt til Åse.
 • Lage faktura: Jan Ove sender kontonummer etc til Pia.
 • Medlemskontingent sendes ut av Åse etter påske.
 • Faktura til sameier og borettslag for frivillig støtte sendes ut etter påske, foreløpig er det Winter-Haven (5800 kr) og Lensmann Hiorths alle 7 (600 kr).
 • Malerhaugen byggeselskap skal behandle dette på årsmøtet (4400 kr). Arbeide for at andre sameier støtter vellet. Åse ansvar.

Sak 3/06: Fullmakt til Jan-Erik og Jan Ove for å forhandle om velhuset.

Vedtatt.

Sak 4/06: Pia: Orienterte om muligheten for å søke midler hos velforbundet.

Jan Ove søker innen 30. mars 2006.


(24.04.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t. World Wide Consortium