Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

1400 boliger langs Gladengveien

EnsjøveienByutviklingskomiteen var på befaring i Gladengveien fredag 4. mai 2007. Det betyr at det snart skal innstilles til de første byggetrinnene i bystyret. det betyr igjen at byggestart kan allerede bli til høsten. Iallfall for noen av bygningene. Det er næringsdelen i krysset Ensjøveien/Gladengveien som da kan få start, sammen med 150 boliger nedenfor stålverkshallene.

Ut på vinteren kan det bli byggestart for et par hundre boliger i krysset Stålverksveien/Gladengveien, der brukthandleren var (som brente for litt siden). Så er det uvisst hvor fort retsen av utbyggingen vil gå, det har noe med hvor mange folk som vil kjøpe på Ensjø i de nevnte boligene. Utbygger tror det vil gå fortere enn beregnet da Ensjø er antatt som et attraktivt område. En kan jo se på Normannsløkka og I Bertel O\Steenhuset (NAF) om hvor fort leilighetene vil bli solgt.

På bildene kan en se en oversikt over hele byggeområdet der det gule er de nye bygningene, i hovedsak boliger. Det grønne skal bli friarealer, enten i form av park eller som gågate. Det andre bildet viser hvordan bygningene er tenkt se ut, hvordan de er plassert i forhold til hverandre og hvor høye de blir. Det tredje bildet viser et utdrag av Gladengveien.

EnsjøveienSom en kan se er det tenkt å bue bygningene slik at det dannes en stor, åpen plass. Det er også her forretningene skal ligge. En kan se Hovinbekken med blått og vi kan jo drømme om den gangen vi skal kunne sitte på fortauskafeene og titte på folkelivet.

 

 

 

 

 

Ensjøveien

 

 

 

 

 

 

 

 

(09.05.2007)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium