Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

-Klipp buskene, sier politiet

Malerhaugveien er stengt ved nummer 18 ved hjelp av steiner. Den smaleste delen av veien mellom nummer 1 og 18 er privat vei og det betales for brøyting og strøing av beboerne langs veien. Den andre siden er offentlig og der har Oslo kommune ansvaret. På den siden har det lenge vært et problem at biler parkerer helt inntil steinene og det dobbeltparkeres langs veien, noe som skaper fremkommelighetsproblemer spesielt om vinteren. Vellet søkte politiet om å regulere denne veistumpen med parkering forbudt. Svaret vi fikk pr telefon var ikke hyggelig. Det er buskene langs veien som må klippes sier politiet, da vil problemene løse seg. Noe vi stiller oss uforståelig til. Dette betyr at vi har fått avslag på å regulere parkeringen ved steinene og langs veien.

(24.06.2007)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium