Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Lekeplassen i Lensmann Hiorths allé

Malerhaugen vel har hatt ettersyn av lekeapparatene på lekeplassen. Det viser seg at husken og sklien er i en sånn stand at vi må se oss nødt til å demontere disse. Dette til stor sorg for barna som har glede av disse lekeapparatene. Det er under vurdering å se om muligheten til å kjøpe inn andre apparater som ikke stiller så store krav til sikkerhet. Malerhaugen vel stiller samtidig spørsmål om det er vårt ansvar å sørge for barna har et sted å møtes og å leke. Vi vil ta kontakt med eieren av tomta, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og bydel Gamle Oslo for å se om der kan finnes en løsning for overtakelse av driften slik at den kan bli en permanent lekeplass.

(18.05.2010)

 

 

 

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium