Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Vellet ber bydelen ta over driften av lekeplassen

Malerhaugen vel har siden 1945 driftet lekeplassen i Lensmann Hiorths allé 9. I de siste årene har vellet engasjert ungdommer for å klippe plenen, men har fått beskjed om at velforeningen vil bli ansvarlig hvis det skal oppstå en ulykke. Det samme med lekeapparatene, hvis det skulle oppstå en ulykke ved lek så vil velforeningen være ansvarlig.

Vi har forsikring, men denne vil ikke gjelde hvis vi ikke har kontinuerlig ettersyn av apparatene. Velforeningen har derfor søkt bydel Gamle Oslo om å overta driften av lekeplassen, det vil si plenklipping og ettersyn av lekeapparatene. Vi selv har ikke kompetanse til slikt ettersyn og det er vanskelig å mobilisere til dugnad for å klippe plenen i gjennomsnitt hver 10. dag om sommeren.

I søknaden presiserer vi at vi fortsatt vil holde årlig dugnad, vi vil rydde søppel ol og vi vil kjøpe inn nye apparater. I de senere årene har vi kjøpt apparater for 70 000 kroner. Ved bydelsreformen fra 1. januar ble drift av parker og plasser overført til bydelen.

(10.09.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium