Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Høring om utbygging i Ettestadgata 2-4

Det har lenge vært planer om å bygge ut tomta der Sotahjørnet ligger. Over tunnelen, mellom begge rundkjøringene og langs Strømsveien til Etterstadgata. Skissen under viser hvor:

Her plalegges det hus på 5-7 etasjerMalerhaugen vel har tidligere uttalt seg om denne utbyggingen. Det planlegges å bygge 5-7 etasjer over tunnelåpningen. Våre betenkeligheter har vært og er at eksosen og forurensningen som hoper seg opp i alle tunnelåpninger ikke får nødvendig luftgjennomstrømning, noe som kan bety at vi får enda større konsentrasjon av eksos og partikler i luften vår.

Det andre har vært at en slik stor vegg over de sterkt trafikkerte veiene vil medføre lydrefleks mot Malerhaugen. Altså mer av den jevne støyen som vi allerede i dag har nok av.

I saksfremstillingen fra Plan- og bygningsetaten blir det gjennomgående fremhevet det positive for Vålerenga som vil få en skjerm mot støy og forurensning. En må vel innrømme at en blir litt lei av å skal dyttes på alle ulempene for at våre naboer i syd skal få det bedre.

Mot oss skal det bygges mellom 5-7 etasjer som skal inneholde kontorer og tilsvarende næringslokaler. På parkeringsplassen bak Swix og rundt denne fabrikken skal det bygges boliger. Vi har også tidligere ytret ønske om at antall boliger bør være maksimalt.

(06.07.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium