Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Høyspentledningen i Ensjøveien skal ned i jorda

Det er nå vedtatt at høyspentledningen langs Ensjøveien skal graves ned i jorda. Først var planene å doble ledningskapasiteten i luftstrekket, noe som førte til store protester. Særlig fra beboere som har ledningene rett utenfor stuevinduet.

Velforeningen har i flere av sine høringsuttalelser om Ensjøbyen påpekt nødvendigheten av å grave ned ledningen. Både av rene estetiske hensyn, men også helsemessige og mulighetene for ny boligbygging på Ensjø.

Ledningene vil dukke opp igjen i den siste stolpen før Strømsveien, altså i hagen til Lensmannsgården. Når denne gravingen vil starte vites ikke, det er usikkert om det vil skje før de skal grave ut tomtene til den delen av Ensjøbyen som ligger langs Ensjøveien, altså tyngdepunktet og Simrad/NAF-tomta. Sistnevnte er allerede kommet langt i planleggingen.

Det er også ønske om og planer om å grave ned ledningene som går over turveien fra Ensjøveien, forbi Hovin og oppover til Ulven.

(26.04.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium