Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Bydelsutvalget i Gamle Oslo, vår nye bydel, skal ha sitt første møte 17. februar 2004, i Platousgate 16. Saker som gjelder vårt område er søknad om omregulering av Ensjøveien 6 (parkeringstomta mellom gangveien fra Kampen og Christiania Flyttebyrå). Det søkes om bygging av 86 boliger, der maks 30% skal bli 2-roms leiligheter og minst 20% 4-roms. De siste 50% står det ikke noe om i søknaden. Det søkes også om å bygge i 8 etasjer. Bydel Gamle Oslo innstiller til Bydelsutvalget følgende:

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

 1. Bydelsutvalget er positive til omregulering av Ensjøveien 6 til boligbygging
 2. Bydelsutvalget er skeptisk til valgte løsning med to frittstående boligbygg sentralt plassert på tomten. Bydelsutvalget anbefaler en løsning med boligbebyggelse i 4 etasjer hvor bygningsvolumer bevist utformes for å danne gode og skjermede utearealer, hvor utnyttelsesgraden maks er TU= 150% og hvor næringslokalet maks er 100m²
 3. Bydelsutvalget ber om at Plan- og bygningsetatens anbefalte norm for leilighetsfordeling legges til grunn for prosjektet og innarbeides i reguleringsplan og bestemmelser:
  • minimum 70% av leilighetene skal være 3-roms eller større
  • av disse skal minst 30% være 4-roms eller større
  • det skal være maks 30% 2-roms leiligheter
  • det skal ikke være 1-roms leiligheter
  • det skal ikke være ensidig nord- /nord-østgående leiligheter

 1. Bydelsutvalget forutsetter at man i reguleringsbestemmelser stiller krav om at alle fellesarealer i prosjektet tilrettelegges for universell utforming. Det er en politisk og verdibasert målsetning for bydelsutvalget at alle boliger tilrettelegges med livsløpsstandard.
 2. Bydelsutvalget ber om at gjeldende parkeringsnorm skal legges til grunn for antall parkeringsplasser som skal opparbeides
 3. . Det skal stilles krav om at det etableres sykkelparkering i henhold til parkeringsnorm.
 4. Bydelsutvalget ber utbygger bruke miljøvennlige byggematerialer, og oppfordrer til at fjernvarme eller annen miljøvennlig ressurs brukes til oppvarming og annen energibruk.

Helse saken og bydelens innstilling kan du lese her: http://www.bgo.oslo.kommune.no/default.asp?page=/Politikk/BU-moter-vedtak&id=79805

(13.02.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t. World Wide Consortium