Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugposten nr. 3, april 2004

Nytt nummer av Malerhaugposten distribueres i disse dager til medlemmene. Innholdet i dette nummer tre år 2004 er i hovedsak om Dameforeningen i Malerhaugen vel. Damene i velforeningen sto for en stor del av inntektene til vellet. Ved hjelp av tombola og andre former for innsamlinger skaffet Dameforeningen midler til mange aktiviteter i området, park med tante for barna, juletrefester, 17. mai-arrangementer og andre sosiale treff for beboerne.

Dameforeningen ble nedlagt i 1987, etter nøyaktig 40 år i aktivitet.

Av annet kan en finne informasjon fra bydel gamle Oslo og om velforeningens aktiviteter i vår 2004.

(20.04.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium