Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugen vel i Aftenposten Aften

Malerhaugen vel har i mange år arbeidet for å redusere gjennomkjøringen i våre lokale veier. Ensjøveien, Grønvoll allé og Grenseveien blir benyttet som gjennomfartsårer mellom hovedveiene og sentrum. Etter åpningen av Galgebergforbindelsen ble gjennomkjøringen i Ensjøveien redusert noe, folk som bor langs veien melder om at det er blitt litt roligere.

Det er i hovedsak trafikk fra Groruddalen som ender opp i vårt område, og da har det vært viktig å vise kreativitet for å redusere mengden biler nordfra.

Staten og Oslo kommune er inne i et samarbeid om å utvikle bedre kollektivtilbud i Groruddalen. I den forbindelse har Malerhaugen vel foreslått å bygge ut Alnabanen, som er en jernbanestump mellom Grefsen og Alnabru, til T-bane. Vi vet jo at den urbane delen av byen vil bygges i årene fremover på Ensjø, Løren og Økern. Det er snakk om bygging av 12000 boliger i disse områdene, om ikke i morgen, men i årene fremover. Dette tilsvarer et innbyggertall som en middels stor norsk by, som vil ha behov for et godt kollektivtilbud. Forslaget kunne leses i Aftenposten Aften tirsdag 24. februar.

(26.02.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium