Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Skal vellet fortsette med aktiviteter for beboerne?

Skal lekeplassen holdes ved like?Skal lekeplassen holdes ved like?
Skal vi gi ut avis og ha egne internettsider?Skal vi gi ut avis og ha egne internettsider?
Skal vi ha sommerfest?Skal vi ha sommerfest?
Skal juletreet tennes? Skal juletreet tennes?

SI DIN MENING HER!!SI DIN MENING!!

Dette er et valg styret i velforeningen ikke ønsker å avgjøre uten at medlemmene har fått mulighet til å uttale seg. Vi er nå i en situasjon hvor vi må velge mellom de aktivitetene som vellet har etablert og det å holde velhuset tilgjengelig for medlemmene. Hvor ofte var DU i velhuset siste år?

I de siste syv år har vi hatt en sambruksavtale med bydelen om velhuset, hvor bydelen har disponert lokalene på dagtid, mens vi har disponert dem kveld og helg. Bydelen har nå sagt opp avtalen og vi finner ingen som vil gå inn i lignende avtale. Derfor er nå kostnadene for driften av velhuset høyere enn inntektene i vellet.

Vi er nå i kontakt med en som kan tenke seg å leie deler av lokalene.Vi beholder ett møterom med plass til rundt 25 personer, WC og deling av inngangs-partiet. Vi antar dette skulle være stort nok for de fleste ordinære møter.

Undertegnede, leder av velforeningen, anbefaler alle medlemmene om å godta utleie av lokalene som nevnt over, slik at vellet sikres stabil inntekt. Dette vil bety at vi kan opprettholde aktiviteter som Malerhaugposten, Internettsider, julegran, sommerfest og vedlikehold av lekeplassen.

Alternativet er å beholde velhuset som nå, uten annen utleie enn sporadiske møter, noe som vil bety at alle andre aktiviteter må opphøre på grunn av manglende inntekt.

Vi ber om at DU gir oss tilbakemelding om disse to valgene. Ifølge vellets vedtekter kan 20 medlemmer innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Hvis du har ideer som du kan tenke deg å gjennomføre for å sikre inntjening, tar vi mer enn gjerne i mot dem.

På grunn av nevnte kontrakt om mulig utleie, må vi ha tilbakemelding snarest, og innen 20. juli 2004.

Oslo den 11.07.04

Jan Ove Vatne
leder av velforeningen

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium