Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Parker og plasser i bydelen

Bydelene tok fra 1. januar over forvaltningsansvaret for parker og plasser. I bydelsutvalget er det nå kartlagt hvilke parker og plasser dette gjelder. Vår eneste park/plass er lekeplassen i Lensmann Hiorths allé. Den er foreløpig ikke medregnet som park. Da tomta er regulert til bolig og eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten faller vår lekeplass utenom de vanlige reglene.

Velforeningen har søkt bydelen om å ta over driften av plassen. Vi har fått god støtte av politikerne i bydelen og det er satt i gang en prosess med tanke på å omregulere plassen fra bolig til park.

(22.10.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium