Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Bydelens politikere tar beboerne alvorlig

Vi har i den siste tiden hatt to saker til bydelens politikere. Den ene er polsaken der vi har fått stor forståelse og mange svar fra politikere. Riktignok bare fra de to partiene Høyre og Fremskrittpartiet. Den andre saken er en søknad fra velforeningen om å overta plenklippingen på lekeplassen.

Overtagelse av parker og plasser har i høst vært et stort tema for bydelen. Dette fordi det etter bydelsreformen 1. januar ble overført driftsansvar av mindre parker og plasser til bydelene. Dette er også en sak som Tore Vigerust fra Høyre, nestleder i bydelsutvalget, har fattet interesse for. Velforeningen har hatt korrespondanse med han vedrørende lekeplassen, i tillegg til polsaken. Han vil at vår søknad skal behandles sammen med andre parker og plasser i neste bydelsutvalgsmøte. For oss som en liten og lokal velforening har vi gitt utrykk for glede over at politikerne i bydelen tar seg tid til å lytte og gi respons tilbake over saker som vi er opptatt av. Vi kan derfor bare oppfordre til å støtte bydel Gamle Oslo, du finner dem i Platousgate 16 eller på www.bgo.oslo.kommune.no

(13.09.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium