Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Gladenggata og Ensjøgata tar form

Nye Gladenggata med gjrenåpnet bekk

Nye Ensjøgata

Gladenggata mellom Stålverksveien og Ensjøveien

I disse dager har velforeningen fått tilsendt høringsutkast for hvordan de nye Ensjøgata (bilde nr. 2 ovenfra) og Gladenggata (bilde øverst til venstre) skal bli seende ut. Du merker deg navneendringen? Plan- og bygningsetaten bruker disse navnene for å markere at veiene våre skal bli gater, altså en ny og urban bydel. Begge gatene planlegges som brede avenyer, med brede fortau, sykkelfelt og formes som en allé med trær og grønt.

I Gladenggata skal Hovinbekken opp i dagen mellom Bertrand Narvesens vei og Ensjøveien. Mulig får vi også en Ensjø også, et vannspeil utenfor T-banestasjonen.

Gladenggata planlegges som en hovedgate med forretninger, kafeer og god plass til folk å spasere og sitte på fortauskafeene.

Kraftledningene langs Ensjøveien skal graves ned, dette er under planlegging. Nedgravingen utføres helt til lensmannsgården, der den vil dukke opp i dagen igjen før den strekkes over Strømsveien.

Bildene viser hvordan resultatet er tenkt.

(04.08.2005)

Tilbake til nyheter...

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium