Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Velforeningens høringsuttalelse om Ensjøgata

Malerhaugen vel har avgitt høringsuttalelse om utvikling av Ensjøgata og Gladenggata:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO

astrid.adnanes@pbe.oslo.kommune.no

Saksnr: 2004 06551 Att: Jostein Mundal/Astrid Ådnanes

REGULERINGSPLAN FOR ENSJØVEIEN OG GLADENGVEIEN

Malerhaugen vel er glad for at prosessen med utvikling av Ensjøbyen nå kommer inn i en ny fase.

Skolevei

Barn på Grønvoll og Malerhaugen bruker i dag Hasle skole. Dette betyr at de må krysse Gladengveien. Vi er ikke kjent med at det planlegges barneskole på "vår" side av Gladengveien. Vi ber om at gode og trygge overgangsmuligheter for små barn blir tilrettelagt i den nye Gladengveien.

De ulike trafikantene

Det foreligger en alternativ løsning for Gladengveien der det kan virke som at syklister henvises delvis til bilfeltet, delvis til fortauet. Vi anser basisløsningen der syklister har et klart definert felt som det beste.

Stengning av veier

Malerhaugen vel er positiv til at Grønvoll allé stenges for gjennomkjøring ved Malerhaugveien. Vi ber om at stengeplanene bidrar til at Grønvoll hage ved Grønvoll gård blir en realitet.

Navn på gate

Gladenggata klinger dårlig for den flotte paradegaten som vises i planene.

Oslo, den 05.09.2005
Med vennlig hilsen

Jan Ove Vatne
leder av velforeningen

(25.09.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium