Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Lidl invaderer Malerhaugen!

Sterke ord å bruke kanskje, men ikke når en leser om hvordan den tyske kjeden LIDL turer frem for å få etablert seg i Oslo. De har tidligere fått avslag for å etablere seg på Holmlia, Klementsrud og Skullerud, der endel av begrunnelsen var at bygningene de oppfører er for stygge.

I Aftenposten 21. april kunne vi lese om at Konkurransetilsynet oppfordret byrådsleder Grethe Horntvedt til å finne løsninger for at nye dagligvarekjeder kan etablere seg i kommunen. Horntvedt svarte på dette at det skulle kunne bli en løsning med å finne egnet tomt i Oslo. Skal så denne minnelige løsningen bli etablering av LIDL på Ensjø?

Slik er saken: Eieren av Chricotomta, Ensjøveien 34, der Furuset Carsenter holder til, har engasjert arkitekter med det mål for øye å bygge boliger på tomta. Helst med en bilbutikk i første etasje og kjelleretasje mot Ensjøveien. Mot Malerhaugen gård, langs Langengen og mot Malerhaugveien ønsker han å bygge boliger. Dette er i tråd med intensjonene om Ensjøbyen.

LIDL har sitt norske hovedkontor i Ensjøveien og har kastet blikket mot akkurat denne tomta. De kaster da ikke bare blikket, de setter i gang flere av kommunens etater for å omregulere tomta fra boligformål til forretningsformål. Til eieren av tomta sender de en faks der de melder at de vil kjøpe tomta for en billig penge. Deretter setter de i gang med en prosess i Plan- og bygningsetaten, Samferdelsetaten og Byantikvaren for å planlegge sitt nye forretningsbygg. At eieren av tomta sier nei til salg, bryr de seg tydeligvis ikke om. Arkitektfirmaet som eieren har engasjert har henvendt seg både til kommunen og til LIDL og bedt dem stanse denne planleggingen.

Nå skal ikke vi legge oss borti kjøp og salg av eiendommer, men heller se på utviklingen av denne Chricotomta. LIDL skriver at de vil oppføre et tre-etasjes bygg med forretning i første etasje og kontorer og boliger i de to neste etasjene. Dette bygget kan ikke stå i veien for Malerhaugen gård, det har byantikvaren uttalt. Altså må det stå langs Langengen/Malerhaugveien. Med tilhørende parkeringsareal.

Hva kan så fordeler og ulemper være med LIDL i Ensjøveien 34? Fordelen er jo at det kommer flere butikker, mer konkurranse og dermed kanskje billigere varer. Adkomsten må bli fra Langengen (det vil den uansett bli hva som enn bygges). Ulempen med LIDL er at forretningskonseptet er absolutt bilbasert, altså at kunder kjører med bil og at de kjøper inn i store kvanta. Altså flere biler som stopper og starter i vårt allerede sterkt trafikkerte boligområde. Bekymringer er også at salgsvarene i LIDL skal fraktes til butikken. Med andre ord en jevn strøm av lastebiler som skal laste og losse, fra tidlig om morgenen til sent om kvelden. Midt inne i et boligområde. Et område som Oslo kommune har pekt ut som utviklingsområde for boliger.

Vi tar mer enn gjerne mot synspunkter på denne saken: geirj2@online.no.

(22.04.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium