Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Seks etasjer på Crico-tomta

Tegning over Crico-tomtaIkke før vi melding om at LIDL vil omregulere Chricotomta fra bolig til næringsformål, før vi får tilsendt fra eieren av tomtas planer om å bygge boliger der. Seks etasjer vil han bygge, med plass til 90 boliger på ei tomt som er 4,6 mål.

Fin utsikt reklamerer arkitekten for i sine sakspapirer. Da har han nok "glemt" at der er flere boliger bak som skal glo inn i en mastodont på seks etasjer. Arkitekten synes det er hensiktsmessig med 27 ett-romsleiligheter, 36 to-roms og 27 tre-roms, noe som etter kommunens anbefalinger er altfor mange små leiligheter.

Oslo kommunes småhusplan og Plan- og bygningsloven har også arkitekten oversett. Der står det regler for hvordan en skal tilpasse ny bebyggelse til den eksisterende bygningsmasse. Denne består av tomannsboliger med skrått tak, byggematerialer av tre. Her planlegges en diger boligblokk med flatt tak i betong.

Eieren som i dag driver bilbutikk på tomta vil bygge ny butikk på over 2000 kvadratmeter, muligens enda mer. Det planlegges parkeringsplass til 120 biler underjordisk, 60 av dem er pålagt etter parkeringsnormen for nye boliger i

Tverrsnitt av planene for Crico-tomtaOslo, 60 plasser skal brukes til bilsalg. Arkitekten forsøker å pynte på høyden med å si at tomta ligger mellom 3-5 meter under terrenget rundt, mot Malerhaugveien er den faktiske forskjellen 1 meter. Vi kommernok tilbake til denne saken.

 

 

 

 

 

 

 

 

(05.05.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium