Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Søknad om bedret støyvern mot Rv 190, Strømsveien

I påvente av at Vålerengatunnelen blir forlenget til Ulvensplitten søker beboere langs Strømsveien om bedret støyvern.

Dagens støyvern er ikke god nok for den trafikkmengde og typer kjøretøy som bruker rv 190 inn i Vålerengtunnelen.

Det er mange boliger som er rammet av støy, spesielt utestøy, på strekningen Fyrstikkalléen og tunnelåpningen. Dette innebærer at beboere ikke kan ha åpne vinduer og støyen påvirker trivsel når folk oppholder seg ute.

Vi foreslår følgende:

På taket og veggene av den nordlige tunnelåpningen etableres det støydempende tiltak som fanger opp lyd før den ”blåses” ut i omgivelsene som en trompeteffekt.

Eksisterende støyskjerm forsterkes og forhøyes mellom Strømsveien 78 og til rundkjøringen. Det settes opp ny støyskjerm av god kvalitet på grensen til Malerhaugen gård, Strømsveien 70 A og B. I dag er der satt opp et plankegjerde som har liten støydempende effekt. Det vurderes muligheten til å dempe støy fra spesielt nordgående filer da denne har stigning og større kjøretøyer må bruke motoren ekstra hardt.

Vi håper at våre forslag er enkle og konstruktive i forhold til de kostnader det er å drifte en motorvei som Strømsveien er blitt.

Vi ser frem til at arbeidet startes opp.

(23.05.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium