Malerhaugen vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

 

 

hjem

nyheter

økonomi

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Referanser

  • Benneche, Rich.: Meddelelser om Akers herred og dets kommunale forhold, 1837-1887. Kristiania 1893
  • Dehlin, Harald Stene: Boken om Albert Hiorth, en norsk Aladdin. Lutherstiftelsen 1949
  • Digitalarkivet, folketellinger
  • Kunnskapsforlaget: Oslo byleksikon, Oslo 2000
  • Malerhaugen Vel: Protokoller og arkiver
  • Pax Leksikon: Pax forlag 1981
  • Sollied, Henning: Akersgårder, Akers sogneselskap, Oslo 1947
  • Wetting, Olav: Norsk fyrstikkindustri før 1900, Universitetsforlaget 1968.
  • Zakariassen, Hans: Teglindustriens historie, Dreyers forlag, Oslo 1980.

Til toppen
Toppen

 

Copyright © 2002 Malerhaugen vel
Alt innhold på malerhaugen.com er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø, telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium