Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

 

 

hjem

nyheter

økonomi

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Historikk

Malerhaugen - mellom herskapshus, fengsel og fyrstikkfabrikk
En av de største endringer av Oslo vil i årene fremover skje på Ensjø. Ensjøbyen som byutviklingsområde ble sendt ut til høring av Plan- og bygningsetaten i juli 2001. Det forventes et resultat av høringen i løpet av høsten 2002. I dag er Ensjø inneklemt mellom de store kontorbyggene på Helsfyr, bilbyen Ensjø, Gjøvikbanen og Strømsveien. De fleste forbinder Ensjø med biler, færre vet at det er et veletablert og variert boligområde for cirka 1200 husstander. Ensjøområdet består av tre boligområder med navn etter gårdene Ensjø, Malerhaugen og Grønvoll. Gårdene ble utskilt fra hovedbølet Valle i begynnelsen av 1800-tallet.

Malerhaugen gård

Malerhaugen fikk sin betydning da inndelingen av nye lensmannsdistrikter ble vedtatt i 1849:
"I 1849 opstod der Spørgsmaal om Deling Af Lensmandsdistriktet. Herredet foreslo ansættelse av 3 Lensmandsdistrikter: Forstæderne og østre og vestre Landdistrikt. Da Bestillingerne i 1850 skulle besættes, foreslog Kommunestyrelsen til Lensmand i østre Distrikt H. J. Hiorth. Han ble beskikket til stillingen og Arrestlokalerne flyttedes til Hiorths bopæl Malerhougen, hvor ogsaa Thingene holdtes". Benneche 1893. Les mer...

Navnet Malerhaugen

Malerhaugen gård ble utskilt fra gården Øvre Valle i 1828. Det er første gang vi kan se at navnet brukes offentlig. Den nærmeste forklaringen til navnet er at det på grunn av den kalkholdige jorden trives urten malurt godt her. Les mer...

Ensjø gård

Navnet Ensjø kommer fra Endsø, en gård i Kråkstad i Ski kommune. Gården har opp gjennom tidene hatt mange navn: Einarshaug er nevnt i Oslo byleksikon som et av dem. Langengen var navnet på 1700-tallet, da var ikke gården et selvstendig gårdsbruk. En del av gården har også hatt navnet Kokengen, om det er etter Iver Kokkin, vet en ikke. Les mer...

Grønvold gård

Grønvold gård ble kjøpt av Søren Muus i 1810. Gården var også utskilt fra Øvre Valle, eiet av Andreas Lumholtz. Hans sønn Isach Muus tok over i 1831 og en S. Eielsen i 1868. Les mer...

Referanser:

Vil du vite hvor du kan finne mer historie om området Østre Aker, kan du kikke på referansene.

 

Til toppen
Toppen

 

Copyright © 2002 Malerhaugen vel
Alt innhold på malerhaugen.com er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø, telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium