Malerhaugen vel sin log

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

 

 

hjem

nyheter

økonomi

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

styre

lenker

Read about Malerhaugen vel

Malerhaugposten nr. 3, mai 2003

Innhold:

Sommer på Malerhaugen
Lensmannsgårdens hemmelighet
Kåre Haslerud døde 20. april
Uholdbar trafikk i Malerhaugveien
Skyskrapere på Ensjø T-bane?
Malerhaugen i sentral posisjon i Norges Velforbund
Årsmøte i velforeningen
Bli medlem - støtt ditt nærmiljø!
Utleie av velhuset
Vellykket Rusken
Besøkende på velforeningens nettsider
Hun lager sidene våre
Tidene forandrer seg
Dåpsfest eller barneselskap i velhuset?
Nye rutiner for leie av velhuset
Vil du være med å gi ut bok?
Malerhaugen vel er 60 år i 2005

Sommer på Malerhaugen

Stort oppmøte og perfekt vær under sommerfesten i 2002 (FOTO: Geir Johansen)For sjette gang arrangeres Sommer på Malerhaugen. Arrangementet er uhøytidelig og bidrar til at folk i nabolaget kan møtes og bli kjent med hverandre. Det startet som en del av bydelsdagene for Helsfyr Sinsen. Disse opphørte, men sommerfesten på Malerhaugen fortsatte da det er mange som møter og gir uttrykk for at arrangementet er et godt tiltak for nærmiljøet.

Det er også viktig for oss at vi viser at lekeplassen er et samlingspunkt for beboerne og at den er flittig brukt.

I år som tidligere samarbeider velforeningen med bydelens flyktningekontor og Mosaikk, arbeidstrening for innvandrere. Disse har i flere år bidratt til at velforeningen har hatt jevn inntekt ved å leie våre lokaler i Fyrstikkalléen 2 B. Der har det i flere år vært holdt norskundervisning for innvandrere. De har også bidratt med mat til festen.

 

Bildet under: For femti år siden arrangerte velforeningen årlig fest på Klosterheim, noe mer formelt den gangen enn i dag (Foto: Grethe Storhaug).

Velforeningen arrangerte sommerfest på Klosterheim for 50 år siden (FOTO: Grethe Storhaug)

 

 

 

 

 

 


Opp

Sommerfest på Malerhaugen 2003

Torsdag 12. juni 2003

Lekeplassen
Lensmann Hiorths Allé 9

Program:

Kl. 1700: Fra fyrstikk til fengsel.

Vandring på Malerhaugen, oppmøte Frølichstatuen-Fyrstikktorget

Kl. 1800: Sommer på Malerhaugen

*Hasle Brassband spiller
*Mat og drikke

Alle velkomne, gratis adgang

Arrangør: Malerhaugen vel


Opp

Lensmannsgårdens hemmelighet

Sorg over katten Mons sin bortgang (FOTO: Jan Ove Vatne)Lensmannsgården er 150 år gammel, mange mennesker har bodd der og enda flere gått inn og ut av dørene. På Fengselet satt det i 29 år mange mennesker som var dømt for ulike forbrytelser. Sannsynligvis kunne det blitt fortalt mange triste skjebner om hvorfor de var i fengsel og hvordan det opplevdes.

Lensmannsgården er i dag under rehabilitering og hvilket sorgfullt uttrykk som dukker opp fra dypet? En marmorplate med innskrift over et menneskes sorg over Katten Mons. Teksten kan sette fantasien virkelig i sving, for det kan jo ikke være mulig at Mons ble 58 år gammel? Ikke døde han av alderdom heller, men falt som et offer under elgjakten i 1961. Vi kan legge merke til at "Katten Mons" er skrevet med anførselstegn, det betyr nok at dette er en metafor for et eller annet.

 

Kan det hende at noen bar en på en stor sorg over tapet av en eller flere katter. Vi vet at en av Kristiansens døtre hadde en spesiell forkjærlighet for katter. Kan det bety at hun døpte de alle for Mons? Eller kan det finnes andre forklaringer på en slik minnetavle? Hva menes med offer? Ble katten skutt med vådeskudd? Hva så skulle en katt på elgjakt å gjøre? Kan det ha vært i irritasjon over at mannfolka dro på jakt mens Mons var syk? Eller var Mons i det hele tatt en katt?

Familien Kristiansen sin gravstøtteÅrstallet 1961 betyr at det er i den perioden familien Kristiansen bodde på gården. De kjøpte gården i 1920.
Som gravstøtten under viser døde Jørgen Kristiansen i 1950. Hans kone, Ovidia, i 1951. Dermed er det tre muligheter igjen av de tre døtrene som bodde på gården i 1961: Helene, Inger eller Elsa.

Bildet til venstre: Familien Kristiansen sin gravstøtte.

VINN PREMIE: Noen som vil spinne videre på denne historien og skrive den ferdig? Alle historier som blir brukt i avisen vil få en fin premie.

 


Opp

Kåre Haslerud døde 20. april

Kåre Haslerud, den siste eieren av Malerhaugen gård er død. Han var født 12. februar 1915 og ble 88 år. Han er en av dem som har bodd lengst på Malerhaugen i nyere tid.

Kåre hjalp oss mye med kunnskaper om Malerhaugen. Han kunne fortelle om livet på gården, om svigerfaren Jørgen Kristiansen og historier om fengselet. Vi fikk mange bilder fra gamle dager av han og fikk komme inn i hjemmet hans for å ta bilder av interiøret.

Han var også bidragsyter til Vålerenga historielags bok: "Vålerenga-bydel med sjel". Mye fordi hans svigermor og kone, Elsa, bodde i Etterstadgata 24 før de flyttet til Malerhaugen i 1920.

På Malerhaugen bodde han frem til han flyttet til Solvang sykehjem i 2001. De fleste så han sikkert når han gikk sine lange turer rundt på Malerhaugen. Velforeningen sendte blomster som en siste hilsen til begravelsen.


Opp


Uholdbar trafikk i Malerhaugveien

Trafikkmengden i Malerhaugveien er økende. Det som har økt mest er mengden større kjøretøyer. Utbyggingen i Malerhaugveien 24-26 har bidratt til en stor del av biler som skal levere byggemateriell. Dette på tross av at Plan- og bygningsetaten presiserte at adkomst i byggeperioden skulle være fra Stålverksveien.

Velforeningen inngikk en avtale med utbyggingslederen tidlig i byggeprosessen om at han skulle melde fra til sjåførene at de ikke skulle bruke Malerhaugveien som adkomstvei. Dette har ikke vært overholdt. Store vogntog og sementbiler har kjørt gjennom hver dag i lang tid.

Vogntogene har vært så store at de har kjørt seg fast i krysset Langengen/ Malerhaugveien. Her har politiet måttet rykke ut for å hjelpe vogntogene ut av området.

Bildet under: Dette vogntoget kjørte seg fast mot Langengen og måtte ha assistanse av politiet for å komme løs (Foto: Ann Kunish)

Vogntoget kjørte seg fast ved Langengen (FOTO: Ann Kunish)Det har vært liten forståelse fra kommunale etater om at slik forholdene nå er, kan ikke fortsette.

Et paradoks som argument fra Samferdselsetaten er at de vil ikke la oss stenge veien ved Biblioteksentralen fordi da kan en risikere at større kjøretøyer må rygge tilbake til Stålverksveien.

Skilt som markerer blindvei og gjennomkjøring forbudt har ingen hensikt, sier etaten, da dette ikke blir respektert av sjåførene. Profesjonelle sjåførers manglende respekt for opplysningsskilt skal altså være beboernes problem. Forstå det den som kan. Etaten synes sikkert det er mindre farefylt at vogntog må rygge hele veien fra Langengen til Stålverksveien, som vogntoget på bildet til venstre..

 

Bildet under: Eller som denne spanske sjåføren som syntes at snuplassen var for liten og med vitende og vilje kjørte ned det splitter nye gjerdet i Malerhaugveien 1 (FOTO: Ann Kunish).

Den spanske sjåføren rygget ned gjerdet med vitende og vilje (FOTO: Ann Kunish)

Bildet under: Her vises en stor lastebil som prøvde å ta snarveien ut til Strømsveien. Han kjørte nesten helt frem til støyskjermen før han rygget tilbake. Skiltet gang- og sykkelvei har sjåføren sannsynligvis aldri hørt om.

Denne sjåføren prøvde å ta en snarvei til Strømsveien (FOTO: Jan Ove Vatne)

 

 

 

 

 

 

 

Bildet under: Velforeningen har kontaktet Oslo politi og oversendt slike bilder som dokumentasjon. Der ble vi møtt med forståelse for problemet og de ville se på saken (FOTO: Jan Ove Vatne)..

Skiltet for gang- og sykkelvei hadde denne sjåføren aldri hørt om (FOTO: Jan Ove Vatne) ...


Opp

Skyskrapere på Ensjø?

På politikernes bord i Rådhuset ligger nå en utredning fra Plan- og bygningsetaten om bygging av høyhus i Oslo. Et høyhus er definert som bygninger opptil 30 etasjer. Likevel er anbefalingene om hensiktsmessighet i Oslo en høyde på 20 etasjer. Til sammenligning er Oslo Plaza 34 etasjer og Postgirobygget 27 etasjer.

Ensjø T er nevnt som et aktuelt sted å bygge høyhus. Begrunnelsen er en markering av tyngdepunktet i den nye Ensjøbyen. Det er fra planene for Ensjøbyen beskrevet en høy tomteutnyttelse rundt T-banen, opptil 350%. Ved en slik utnyttelse kan en velge å bygge en massiv vegg av hus på 8-10 etasjer, eller en kan bygge høye punkthus med slank utforming på 20 etasjer.

Bildet under: viser et tidligere utspill fra Oslo sporveier om tanker for bygging over
T-banen. En ting er sikkert, den som skal bo i 20. etasje vendt mot byen vil få en fantastisk utsikt. Men vil slike bygninger gagne bomiljøet for oss andre?

Planer for Ensjø T-bane sett fra EnsjøveienRett over gaten for Ensjø T, der NAF nå holder til, er det meldt om arbeid med omregulering fra industri til bolig. Spesielt parkeringstomta mot jernbanen og Rolf Hofmos gate vil vi tro er meget aktuell for høyhusbebyggelse slik at husene skal rage høyere enn Jordal Terrasse.

Det vi har sett fra andre steder i Oslo, er at Plan- og bygningsetaten tillater en høy tomteutnyttelse uten å ta hensyn til bebyggelsen rundt. Arctanderbyen er et eksempel på dette, der store blokker er bygget midt inne i en lavhusbebyggelse. Da er det gledelig å lese Aften Aften torsdag 8. mai der det står at en skal ta hensyn til bebyggelsen rundt ved nybygg. For eksempel ikke bygge store blokker inne i villabebyggelse.

De største konsekvensene av en høy utnyttelse kan bli for beboere i Ensjøveien 27 og Ensjøsvingen 10.

Adkomsten eller adressen til den nye bebyggelsen på NAF-tomta er også et interessant spørsmål. I dag har tomta adresse Østerdalsgata 10 og Ensjøveien 25. Skal adkomsten være via Ensjøsvingen, Ensjøveien eller Rolf Hofmosgate?


Opp

Malerhaugen i sentral posisjon i Norges Velforbund

Norges Velforbund hadde landsmøte på Lillehammer i helga 25.-27. april. Over 60 delegater fra hele Norge deltok. Det er 2149 velforeninger som er tilsluttet Norges Velforbund, deriblant Malerhaugen vel.

Fylkeskontakt for Oslos tallrike vel- og beboerforeninger
På landsmøtet ble leder av Malerhaugen vel, Jan Ove Vatne, valgt til fylkeskontakt for Oslo. I hvert fylke skal det være en fylkeskontakt som skal sitte i et representantskap i det sentrale velforbundet. Representantskapet skal fungere som øverste myndighet mellom landsmøtene, det skal legge rammer for velforbundets virksomhet og vedta virksomhets- og handlingsplaner. Fylkeskontaktene skal være et kontaktledd mellom de enkelte velforeningene i fylket og det sentrale velforbundet. Oslo er litt spesiell i landssammenheng, da byen er både kommune og fylke. Det er med andre ord et meget viktig verv som skal forvaltes fra Malerhaugen.


Opp


Årsmøte i velforeningen

På årsmøtet 18. mars 2003 ble det valgt nytt styre i velforeningen. Kari Bjørklund i Fyrstikkalléen ble valgt til nytt styremedlem og Nils Apeland i Lensmann Hiorths allé ble valgt til revisor. Det betyr at Nils går ut av styret.
Ellers er styret sammensatt av;

Jan Ove Vatne, Malerhaugveien leder
Kari Bjørklund, Fyrstikkalléen styremedlem
Line Mathisen, Fyrstikkalléen styremedlem
Berit Fasteng, Malerhaugveien styremedlem
Åsta Klætte, Malerhaugveien kasserer

Revisor er Nils Apeland
Webmaster, ansvarlig for våre hjemmesider er Anita Larsen, Malerhaugveien


Opp

Bli medlem du også - støtt ditt nærmiljø!

Det koster kroner 100 pr. år. Konto: 7878 05 67 456 HUSK: Navn og adresse.
Du får da avisen Malerhaugposten 3-5 ganger i året.
Du får tilgang til velhuset.
Du bidrar til at noen arbeider for nærmiljøet.
Vi holder lekeplassen i orden.
Vi tenner julegranen til advent.
Vi arrangerer sommerfest på lekeplassen.


Opp

Velhuset igjen

Da bydelen har bedt om en forlengelse av leieavtalen, besluttet årsmøtet å avvente salg av veltomta og lokalene. Det utredes likevel verdien av tomta og leieavtalen for lokalene. Det søkes også etter muligheter for å finne alternativer til utleie på mer lengre sikt enn den avtalen vi har med bydelen.

Plantegning av Malerhaugen vel sit velhusSom plansjen viser består velhuset av tre rom, kjøkken, garderobe og to WC. Totalt areal er ca. 120 kvadratmeter.

Eikegulvet i forsamlingssalen er litt slitt og blir slipt og lakket i sommer. Kjøkkenet er noe gammeldags, men fullt brukendes.

Hvis du kjenner noen som kan tenke seg et rimelig lokale for lengre leietid, er vi interessert i å leie ut. Aller helst ønsker vi å dele det rommet som er merket hobbyrom som møterom og kjøkkenet. Vi bruker møterommet utelukkende om kveld eller helg.


Pris kan diskuteres, avhengig av avtaler om fellesbruk. Vi kan antyde et beløp på rundt 4000 kroner måneden pluss strøm. Vi kan være behjelpelig med å søke om leie av parkeringsplasser på tomta.

 

Interessert? Ta kontakt med Jan Ove Vatne, 48231616 / 22681327 eller bruk Email eller kontaktskjema på vår kontaktside.


Opp

Vellykket Rusken

I år som tidligere arrangerte velforeningen Rusken på lekeplassen for å holde denne vedlike slik at barna skal ha et sted å leke. I år hadde vi gått til innkjøp av ny benk og bord i tillegg til to rosehagtorn langs gangveien. Det var tydelig at det er flyttet inn flere barn til området, i år hadde vi bestilt for få gaver til barna fra Renovasjonsetaten.

Bilde under: Rosehagtorn er et tre som blomstrer om våren med røde blomster. Det blir rundt fire meter høyt og har en forholdsvis stor krone. Det er satt stokker rundt treet slik at hundene ikke skal gjøre fra seg på selve stammen og ta livet av trærne.

Vakre Rosehagtorn i full blomst

 

 

 

 

 

 

 

Beboere på øvre Malerhaugen har alltid deltatt på Rusken, men denne lørdagen glimret de med sitt fravær. I stedet gikk mange forbi, hilste pent og sa lykke til. Vi syntes jo det var noe pussig og måtte undersøke. Der finner vi alle i byggeselskapet i full sving med maling, rydding og noen bygde ny trapp ned til veien.

Vi planla ikke godt nok dagen for Rusken i år.

Bildet under: For sikkerhets skyld, hvis ikke alle er informert: du betaler kun for selve containeren.

Hver vår kan avfall fra hager leveres gratis i en bestemt periode

 


Opp

Malerhaugen.com

I februar fikk vi ny leverandør av våre hjemmesider. Som det kommer frem av statistikken under er den godt besøkt, i gjennomsnitt 8000 er inne på sidene. Det betyr sannsynligvis at mange herfra er inne med jevne mellomrom, men at sidene også besøkes av andre.

Det er mange som besøker Malerhaugen vel sine nettsider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opp

Det er Anita Larsen i Malerhaugveien som har laget sidene, legger inn nytt stoff og holder orden på dem. Det er mye jobb og vi er svært fornøyd med å ha Anita til dette arbeidet.

Ta kontakt med Anita hvis du trenger hjelp til å utvikle nettsider

 

 

 

 

 


Opp

Tidene som endrer seg

Neste år settes ny lov om røykeforbud i kraft. Det skal da ikke være lov å røyke på utesteder blant annet. Fra før er det forbud mot reklame og andre innskrenkninger i tilgjengelighet av tobakk.

Slik var det ikke før i tiden. Bildet under viser tobakksforretningen i Strømsveien 78. Her kunne en tydeligvis velge blant det meste av tobakksvarer. Mannen på bildet skal hete Amundsen og drev forretningen i mange år.

Det var litt enklere å selge tobakk før i tiden. Her fra tobakksforretningen i Strømsveien 78Tiedemanns Tobaksfabrikk sin logo

 

På Ensjø finner en i dag en av de største tobakksfabrikkene i Norge, Tiedemann. Fabrikken opptar store arealer og vi har hørt at når leiekontrakten går ut om 6-7 år, skal den ikke fornyes.

Da skal tobakken skiftes ut med mennesker. Fabrikken skal da rives og det skal bygges flere hundre boliger.


Opp

Dåpsfest eller barneselskap i velhuset?

Ikke mye er gratis i dag, men velforeningen kan gi dine barn gratis lokale til barnedåpen eller til bursdagen. Dette er en forsøksordning i år 2003.

De få kravene vi setter er at du må være medlem av velforeningen og du må rydde og vaske etter deg.

Velhuset er bra utstyrt med glass, kopper og tallerkener. Dessverre har vi ikke oppvaskmaskin, så oppvasken må være grundig i høy vanntemperatur. Kniver og gafler er noe som blir borte, det betyr at du må bruke engangs eller dine egne.


Opp

Nye rutiner for leie av velhuset

På årsmøtet ble det bestemt at bestilling av utleie til møter og lignende skal skje til andre enn lederen av velforeningen.

Hvis du har behov for leie en kveld eller helg, tar du kontakt med:

Kari Bjørklund på Telefon 22 68 38 42

Hvis du ikke får svar der kan du ringe

Berit Fasteng på Telefon 22 19 80 09

PRISER:

Dåp og barneselskap:
Gratis (opptil 14 år)

Kveld i uka:
Kroner 300

Helg, fredag-søndag:
Kroner 500

Du må rydde og vaske etter deg og sette alt utstyr og møbler slik det sto da du kom dit.

Lokalet egner seg ikke til større fester da det ligger inne i en boligblokk. Det vil si at det skal være ro etter klokka 23.
Utleie er forbeholdt medlemmer av velforeningen.


Opp

Malerhaugen vel er 60 år i 2005

Velforeningen ble stiftet 11. oktober 1945. Det nærmer seg med andre ord et jubileum.

Både 10 og 25 års jubileet ble markert med utgivelse av en liten bok, egentlig et hefte. Vi har nå så mye stoff og bilder at det kan være på sin plass med ny bokutgivelse.

Vi bor jo i et område som har mye historie. Er det noen som kan tenke seg å være med i en jubiléeumskomité og planlegge dette til år 2005?

Kan vi klare å gi ut en bok om områdene Ensjø, Malerhaugen og Grønvoll til 2005? Eller er det andre måter vi kan markere jubiléet på?

Gå til vår kontaktside og ring, send Email eller bruk kontaktskjemaet for å ta kontakt med oss.

Til toppen
Toppen

 

Copyright © 2002 Malerhaugen vel
Alt innhold på malerhaugen.com er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett

Sidene er sjekket i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø, telefon 92 08 20 31

Sidene validerer i W3C