Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Innkalling til årsmøte, onsdag 22. mars, kl. 19.00

Ensjøtunet, Malerhaugveien 10

SAKSLISTE

Sak 1:

Godkjenning av sakslisten

Sak 2:

Årsrapport med regnskap 2005

Sak 3:

Valg.

Det er behov for medlemmer til styret og til ansvarlige for ulike aktiviteter.

Sak 4:

Forslag om nedlegging av lekeplassen.

Velforeningen har ikke lenger de nødvendige ressursene for å drifte lekeplassen. Det foreslås derfor å slutte med vedlikeholdet av plassen og å demontere lekeapparatene, rutsjebanen i første omgang.

Sak 5:

Forslag om opphør av aktiviteter på lekeplassen.

Velforeningen har ikke lenger ressurser til å arrangere aktiviteter som Rusken, sommerfest og tenning av julegranen. Det foreslås derfor å slutte med disse aktivitetene.

Sak 6:

Eventuelt

(05.03.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium