Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Årsrapport for 2005

Aktiviteter

Rusken ble gjennomført noe annerledes enn tidligere år. Dette fordi vi slo sammen Sommerfesten og Rusken ved at vi leide inn en klovn med hoppesklie slik at barna kunne leke trygt mens foreldrene tok i et tak for å holde lekeplassen ved like.

Vi har i samarbeid med fotografene i velhuset hatt stand på de Internasjonal torgdagene på Grønland, fotografene arrangerte også i samarbeid med vellet juleutstilling i velhuset.

Tenning av julegranen første advent ble ikke holdt før tredje advent i år, men likevel var det rekordoppslutning med over 200 deltagere. Som vanlig var det Grorud veteranorkester som spilte, det var gang rundt juletreet og nissen ankom med poser til barna.

Lekeplassen

I år ble det forsøkt med å sette bort arbeidet med å holde lekeplassen ryddig og plenen klippet. Det ble kjøpt inn lekebil og lite fotballmål, noen av kostnadene var fra støtte av bydelen.

Informasjon

Det ble i papirutgave kun gitt ut en avis og en kalender i året som gikk. Det ble gjort en forsøksordning med å la informasjon gå via gratisavisa "Østkantavisa", en gang i måneden. I tillegg har hjemmesidene vært det organet som har vært mest oppdatert på siste nytt i vårt område.

Velhuset

Velhuset er fremdeles leid ut til fire fotografer. Utleie herfra er det som gir oss muligheten til å ha de nåværende aktiviteter. Det ble litt ekstra utgifter fra velhuset i år da vi måtte installere nye låser, male litt og sette opp ny tapet grunnet lekkasje i huset.

Økonomi

Rundt 80 000 kroner er omsetningen fra vellet i år. Nøyaktig regnskap blir lagt frem på årsmøtet 22. mars 2006. 103 betalende medlemmer, noen av disse har betalt for flere år samtidig.

Det er vedtatt ny tomtefestelov i 2005. I den står det at gårdeier kan kreve å kjøpe tomta. For vårt velhus vedkommende må gårdeier kreve kjøp innen 1. september 2006 da kravet skal være satt frem minst ett år før festekontrakten ble underskrevet, for oss 1. september 2007.

Jan Ove Vatne, leder av velforeningen

(01.03.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium