Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Barnehage i Fystikkalléen?

I bydel Gamle Oslo er det laget en oversikt over tilgjengelige barnehageplasser og muligheter for nye plasser i tidlig fremtid. Da er Fyrstikkalléen blinket ut som et aktuelt sted å utrede nærmere. Det eneste stedet vi kan tenke er aktuelt der, er i nummer 17, der flyktningekontoret hadde lokaler. Hvis dette skulle være riktig, så må det jo også være utearealer. Der er det både en parkeringsplass på ene siden og en stor snuplass på den andre. Om det er nummer 17 som er den aktuelle stedet, er rene spekulasjoner fra oss.
Gladengveien er også aktuell for å utrede en fremtidig barnehage. Begge disse to prosjektene skal utredes nærmere i år 2007.

(05.11.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium