Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Nye boliger på Nordmannsløkka

I Ensjøveien 6-8 er det nå klart for salg av leiligheter. Området er døpt for Normannsløkka, et gammelt navn for denne delen av Ensjø. I prospektet med adresse www.normannslokka.no kunne vi finne henvisning til våre egne hjemmesider. Under knappen Media blir det i prospektet anbefalt å lese nyheter fra Malerhaugen vel, og det er jo hyggelig. Det er flere steder en kan finne informasjon om utbyggingen på Ensjø: prøv for eksempel www.ensjo.no

Tidligere i sommer kunne vi også lese i avisen at det er inngått forhandlinger mellom kommunen og diverse utbyggere. Blant andre så forhandler kommunen med Ensjøveien 25 om erstatning av lekeplassen på taket av Bertel O'Steen-huset (NAF). På Tiedemann tobakk er det også startet forhandling med kommunen om bruk av arealene hvis tobakken blir lagt ned og det bygges boliger der. Disse forhandlingene er et resultat av et bystyrevedtak om Ensjøbyen, der utbyggere må bidra til å utvikle infrastrukturen på Ensjø, for eksempel friområder, barnehager og skoler.

Når det gjelder skoler, vet vi at det i 2010 skal stå ferdig ny ungdoms- og videregående skole bak Fyrstikktorget. Vi vet også at det er sagt fra kommunen at hvis det skal bygges 5-7000 nye boliger, må det avsettes tomt til ny barneskole sentralt på Ensjø. Det er ikke nok med ny skole på teglverkstomta ved Hasle T. Vi vil anta at det store arealet tobakken disponerer vil gi plass til barneskole. Samtidig kunne vi lese i Aftenposten forleden at tobakken ikke hadde planer om å flytte.

(03.09.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium