Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Beboerne rundt Chricotomta blir støttet av kommunen

Beboerne rundt Chrico-tomta (Ensjøveien 34) protesterte kraftig da planene om å bygge et hybelhus på 6 etasjer ble kjent. I disse dager har utbygger vært i møte hos plan-og bygningsetaten og fått klar beskjed om hva som skal til for at tomta skal bygges ut. Da det er såpass mye, så tar vi det i kortversjon. Vi gjør oppmerksom på at dette fremdeles er på planleggingsstadiet og at hele prosjektet skal behandles politisk i bystyret;

  • maks 5 etasjer mot Langengen
  • tomteutnyttelsesgraden er mye høyere enn det som er akseptabelt
  • mot krysset Langengen/Malerhaugveien skal høyden reduseres og tilpasses bygningene rundt
  • det anbefales å bygge i "småhus", som det er fra før på Malerhaugen, dette for å gi mer luft og for å tilpasse seg omgivelsene.Bygningene skal gå i samme retning som husene rundt
  • park skal etableres (litt på Chricotomta og litt på Lensmannsgården), her skal det bli lekeplass og kanskje barnehage
  • ikke bilbutikk mot Ensjøveien. Det kan etableres mindre butikker på maks 100 kvm hver, men ikke en stor.
  • ingen ett-romsleiligheter
  • fortau langs Langengen skal bygges og det skal kun være en utkjørsel til denne veien (i forslaget to)
  • sol- og skygge forhold til naboene skal dokumenteres

(20.03.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium