Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugen vel skriver direkte til justisministeren

Vi har ved mange anledninger skrevet om velhuset og de bekymringer dagens justisminister har påført Malerhaugen vel ved å kjempe gjennom den nye tomtefesteloven. Dette fordi statsråd Knut Storberget har vært den fremste eksponent for å innføre denne loven. Konsekvensene for vår lille velforening var sikkert ikke i hans tanker da loven ble vedtatt høsten 2005. Bakgrunnen for vår direkte henvendelse til en statsråd er at vi har mottatt krav fra gårdeieren om at han vil tvangsinnløse tomta i henhold til den nye loven. Ikke nok med det, gårdeier har engasjert et kjent advokatfirma der tittelen høyesterettsadvokat er det første vi ser når vi åpner brevet.

Vi har leiekontrakt i 99 år etter festeavtalen, nå mener denne høyesterettsadvokaten at leiekontrakten følger festekontrakten, noe vi bestrider. Vi har tidligere anmodet jurister i vårt område om å bistå oss i denne vanskelige saken, men dessverre ikke funnet noen. Vi oppfordrer en gang til jurister i området om å ta kontakt og bistå oss i arbeidet for å redde velhuset, som i dag gir oss den beskjedne inntekten vellet drives for.

Brev til statsråden 21. mars 2006:

Justisminister Knut Storberget

Malerhaugen vel eier tomt som festes bort til gårdeier. Festeavgiften er grunnlaget for frivillig virksomhet i området. Tomta ligger på Helsfyr i Oslo, er bebygget med 10 leiligheter og et romslig vellokale.

I tilknytning til festeavtalen ble det i 1967 utarbeidet leieavtale for vellokalet. Nå krever gårdeier etter loven å innløse tomta for 30 ggr festeavgiften, noe vi synes er svært lavt på Helsfyr. Pluss at gårdeier også vil si opp den tilknyttede leiekontrakten vederlagsfritt. Dette betyr at velforeningen mister all inntekt og sitt forsamlingslokale. Noe som igjen betyr at den frivillige virksomheten stopper opp i vårt område.

Gårdeier har engasjert høyesterettsadvokat, som betyr at vi uten midler må gi opp. Vi spør statsråd Storberget om det var dette som var intensjonen med den nye festeloven? Vi ber samtidig statsråden om råd hvordan frivillig virksomhet i slike situasjoner kan opprettholdes. Vi antar vi ikke er alene i denne situasjonen.

Med vennlig hilsen leder av Malerhaugen
Jan Ove Vatne

(25.03.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium