Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Parker og plasser i den nye Ensjøbyen

Parker og plasser i den nye EnsjøbyenPlan- og bygningsetaten har gitt ut en prinsipplan for det offentlige rom i den nye Ensjøbyen. Rapporten kan i sin helhet leses på:
Plan-og-bygningsetaten.

Vi gir her et lite utdrag over de parkene og plassene som ligger nærmest opp til vårt område. En kan i tillegg lese i rapporten om bygging av flere barnehager og to skoler, på Teglverkstomta og i Fyrstikkalleen 21.

 

BiblioteksparkenDen største parken nærmest oss blir det såkalte Østre Parkdrag. Det skal gå mellom Ensjøveien, fra der veien opp til Ensjøtunet går. Den følger skråningen opp mot Biblioteksentralen. På bildet til venstre kan en se hvordan Plan- og bygningsetaten kan tenke seg dette parkdraget i fremtiden. Her kan en se turveier og lekeområder. Lekeområdene tenkes knyttet opp motnye barnehager.

Til dette Østre Parkdrag tenkes det også å etablere et nytt lite parkområde, kalt Biblioteksparken. Det skal gå en gangvei fra Fyrstikktorget, gjennom Biblioteksparken og ned mot Gladengveien. Bildet viser muligheten for å etablere denne parken mellom Malerhaugveien 18 og 20. Biblioteksparken. Malerhaugveien 14-16-18 sees i bakgrunnen.

 

Grønvoll park

 

Grønvold parkEn liten park planlegges også rundt Grønvoll gård. Tidligere har vi vært forespeilet at Grønvoll allé skulle stenges for å gi plass til denne parken, men i dette nye forslaget er veien lagt om i en sving rundt parken. Altså noe nærmere husene i Grønvoll hageby. Dette for å gi mer plass til park, og det antydes muligheten for en bitte liten ballplass. Bildet viser hvordan etaten kan tenke seg den nye Grønvoll park.

Ensjøs fremtidige beboere skal kunne bruke beina

Det legges opp til et omfattende gangveisystem på kryss og tvers over hele Ensjø. Bildet under, til venstre kan tale for seg selv der det er markert hvordan Plan- og bygningsetaten tenker at det skal kunne etableres gangveier.

Bekker og grøntområder

GangsystemerSom bildet viser planlegges det å åpne både Hovinbekken og Lillebergbekken. Markert med blått. Det grønne er de nevnte parkdragene som skal bli. Der kan en også se at det planlegges en ny Malerhaugpark. Denne skal ligge delvis i Ensjøveien 34 og delvis på Malerhaugen gård.

Det en bør legge merke til er at lekeplassen nå er forsvunnet som del av plassene i området. Tidligere har den vært markert som Flatenga lekeplass. Det er Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten som eier tomta og den er regulert som boligtomt. Denne etaten ble høsten 2005 delegert et ansvar fra bystyret om å drive inn penger for å virkeliggjøre alle parkene, oppruste veisystemene og lignende. Dette skal blant annet gjøres ved at etaten skal kreve rundt 950 kroner utbygget kvadratmeter i den nye Ensjøbyen.

Gater og veier

Kartet viser hvordan en kan tenke seg veisystemene og adkomstene. Det vi legger merke til er at det er helopptrukne linjer mellom Grønvoll allé og Fyrstikkalleen. Vi ser også at Malerhaugveien er helt opptrukket som vei. Nå står det riktignok adkomst med eller uten biler på kartet, hva etaten mener med det er usikkert.

 

Blågrønn struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26.04.2006)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium