Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Langengen, privat eller offentlig?

Malerhaugen vel har i den senere tiden fått flere henvendelser omkring vedlikehold og rengjøring av Langengen. Disse har først henvendt seg til Samferdselsetaten og fått beskjed om at veien er privat. Denne problemstillingen var vi bort i for noen år siden da driften av Malerhaugveien ble privatisert.

En kort informasjon om forholdet mellom privat og offentlig vei: Hvis en vei er skiltet med offentlige skilt og driftes av kommune, fylke eller stat så er veien offentlig. Men selve grunnen veien står på kan godt eies av private. Motsatt hvis veien er skiltet med private skilt, eies av private og driftes av private så er den privat.

Langengen er skiltet med offentlige skilt og har i alle år vært driftet av kommunen, dermed er Langengen offentlig. Kommunens vurdering om de vil drifte eller ikke er som oftest begrunnet i veiens kvalitet (standard, bredde, fundament mm).

Slik var det med Malerhaugveien også inntil for noen år siden, den hadde offentlige skilt og ble driftet av kommunen. Men så ville Samferdselsetaten spare penger og sluttet å drifte Malerhaugveien. Selve grunnen veien står på eies av ulike private aktører. Det ble da dannet et veilag som står for driften av Malerhaugveien. Beboerne som bruker veien betaler en fast årlig avgift til denne driften. Fordelen med at veien er privat er at da kan en regulere parkeringen i veien ved at kun de som betaler avgift har anledning til å parkere.

Det ble luftet tanker om å be om å få privatisert hele området, Lensmann Hiorths alle, Langengen, Flatengen og Malerhaugveien 1-18. Parkering er jo et av de største problemene i området, spesielt fremmedparkering. Et raskt kostnadsoverslag er at det vil koste hver husstand rundt 200 kroner året å drifte hele området.

(20.05.2007)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium