Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Ensjøbyen i rask utvikling

Det har sikkert ikke vært til å unngå å legge merke til at det graves og bygges på Ensjø. Det som merkes best er nedgravingen av høyspentledningen. Dette arbeidet er noe som vil forskjønne området (når det er ferdig vel og merke).

Rolf Hofmos gate bygges også for fullt, bygningene begynner nå så vidt å reise seg. Det er OBOS som bygger i dette kvartalet. Det er også søkt om nybygg ved siden av Simrad langs Rolf Hofmos gate, det virker på oss som mange mener fortettingen blir for stor med dette bygget.

Stålvershallene er startet riving av og på andre siden av Gladengveien er det klargjort for bygging av første boligbygg langs denne veien. Ned mot Ensjøveien/Gladengveien er parkeringshuset nå i full høyde, ved siden av det mot Stålverkshallene skal det også bygges boliger. Det som vi registrerer i avisene er at boligomsetningen er gått ned og at utbyggere har begynt å sette bremser for nybygging. Vi håper Ensjø kan være såpass attraktivt område at folk vil kjøpe leiligheter her.

På Malerhaugen gård bygges det også. Fasaden på Lensmannsgården er så godt som ferdig og de holder på innvendig i Fengselet. 12 leiligheter skal det bli i disse to bygningene. Neste skritt er å omgjøre murbygningen og trebygningen på tunet til 12 leiligheter. Eieren av gården har i tillegg søkt om å sette opp to rekkehus på tomta. En rekke langs Strømsveien og en rekke mot bilbutikken. Det sistnevnte er usikkert da bygget vil komme i veien for det som i fremtiden skal bli Malerhaugparken, en bitte liten parkstripe mellom snuplassen i Malerhaugveien og Ensjøveien.

Syv etasjer i Langengen?

I april 2008 kom et planinitiativ inn til Plan- og bygningsetaten. Et slikt initiativ er i første omgang en sondering for å få kartlagt hvor mye en kan bygge på en tomt og om en i det hele tatt kan få bygge. Sannsynligvis starter da søkeren om et maksimalt tall på utnyttelse, likevel i tråd med utnyttelsesgraden i Ensjøbyen. I det som nå er kommet inn til etaten, så ønskes det et bygg på syv etasjer, riktignok med to underetasjer som det heter. Vi kan da anta at ønsket er seks etasjer over bakkenivå langs Langengen. Dette er nok en sak vi vil komme tilbake til, men her er noe av det utbygger skriver i sin søknad:
"Utbygger har som mål å innpasse 2.700 m2 BRAs i planområdet. Tomten har et fall på ca. 5 m fra nord mot syd. Vi har foreløpig tenkt oss to boligblokker med p-kjeller i 2U-ets., boder og sykkelparkering i 1U-ets., samt 4-5 boligetasjer over dette" (Utbyggers søknad).

(29.05.2008)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium