Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Parker og gangveier på Ensjø

På bildet kan en se et oversiktskart over Ensjøbyen der parker, plasser og gangveier er tegnet inn. I tillegg til Tiedemannsparken er de to grøntområdene, østre og vestre parkdrag, viktige friområder for folk som møtes på Ensjø. Det er også planlagt flere møteplasser av mer urban karakter. Det vi biter oss merke i er at lekeplassen i Lensmann Hiorths allé er forsvunnet i planprogrammet og erstattet med ny park mellom Malerhaugveien og Ensjøveien. Den har fått navnet Malerhaugparken.

Parker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14.06.2008)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium