Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Møte for å danne veilag i Malerhaugveien

Et par av eierne av Malerhaugveien har fått svar fra Samferdselsetaten på sin klage over vedtaket om opphør av drifting av Malerhaugveien. Klagen førte ikke frem og det blir ikke brøytet nå til vinteren.

En har fått tilsendt oversikt over hvem som står oppført som eiere av veien og det er tatt initiativ til et møte for å diskutere muligheten for å danne et veilag. Det er eierne av veien mellom Malerhaugveien 1 og 13 som er innkalt til møtet. Malerhaugen Byggeselskap og Ensjø Boligselskap blir representert av styret og muligens forretningsførerne. Ensjøtunet er invitert gjennom Frelsesarmeens eiendomsselskap.

Møtet holdes tirsdag 22. oktober 2002 kl 1900 i Velhuset.

Av de sakene som er nevnt i innkallingen er først og fremst om det er flertall for å danne veilag. En antar at det må være 100 % oppslutning for dette, da det er en del kostnader som må deles. Hvis eierne går inn for dannelse av veilag er det tenkt å diskutere selve organiseringen. En tenker da at det settes ned et interimstyre bestående av representanter for de ulike interessegruppene langs veien (ikke i industriområdet).

Det som virker noe pussig i denne sammenhengen er at det samtidig meldes bygging på Lensmannsgården. I byggemeldingen står det at Malerhaugveien er kommunal vei og det planlegges adkomst til prosjektet fra Malerhaugveien. Om det er arkitektene som har antatt at veien er kommunal eller om det er en annen av kommunens etater som har gitt slik informasjon, vites ikke.


Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at møtet er avholdt. (12.10.2002)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium