Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Offentlige eller private veier?

Når vi i dag, 13. november 2002, prøver å komme oss frem i den stadig økende snemengden, kan vi sammenligne standarden på vedlikeholdet mellom offentlige og private veier:

  • Fyrstikkalleen er brøytet: privat vei
  • Malerhaugveien er brøytet ned til asfalten: privat vei
  • Lensmann Hiorths allé ikke brøytet: offentlig
  • Langengen ikke brøytet: offentlig
  • Gangveien ikke brøytet: offentlig.
  • Fortauene er offentlig: ikke brøytet.
  • Gangveien langs Strømsveien er statlig, og saltet

Som nevnt tidligere har Oslo kommune opphørt drifting av Malerhaugveien på grunn av at den er i privat eie. Malerhaugen veilag er en sammenslutning av eierne av veien, det vil si eiere av eiendommer langs veien.

Veilaget har engasjert Vaktmesterkompaniet til å brøyte og strø Malerhaugveien fra TRAFO-kiosken til snuplassen i Malerhaugveien 1. Foreløpig koster det hver husstand 300 kroner året å få brøytet veien. I tillegg må en del beboere som ikke er eiere, men brukere av veien, betale for å vedlikeholde veien.

Mens beboere langs Malerhaugveien lett kan komme seg inntil sine hus, må de som bor langs de offentlige veiene strebe seg frem i de ubrøytede veiene og fortauene. Det er observert at flere har tatt spaden i sin egen hånd og måket fortau for å kunne gå der i stedet for i gaten. Ingen stor ære for Oslo kommune.

Det forventes fra veilagets side en råderett over Malerhaugveien. Veilaget forbereder derfor stengning av veien før våren er kommet. Det er flere formaliteter som må klargjøres, og det må skaffes penger til å stenge veien med en stor stein eller bom.

Veilaget vil innkalle til årsmøte tirsdag 4. mars 2003 der slike spørsmål blir behandlet og vedtatt.Da Malerhaugveien er en viktig vei for mange, vil veilaget invitere alle beboere og brukere av veien. Andre enn eierne vil ha møte- og uttalerett, men ikke stemmerett.

Det arbeides også for å skaffe midler til å sette opp skilt som viser at veien er privat, inkludert at det er forbudt for uvedkommende å parkere i veien. (13.11.2002)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium