Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Private veier i området

Alle huseiere langs Malerhaugveien har fått tilsendt brev fra Samferdselsetaten om at etaten vil slutte å vedlikeholde veien. Det vedlikeholdet som utføres er for det meste brøyting om vinteren og renhold om våren. Samferdselsetaten råder beboerne til å danne veilag som sørger for vedlikehold av veien.

Noen beboere vi har snakket med er innstilt på å overta vedlikeholdet av veien, men på den betingelse av at beboerne da har full råderett over veien. For eksempel hvem som skal kunne benytte veien og hvem som skal kunne parkere langs veien. Dette må bety at veien må stenges for gjennomkjøring og det blir privat parkering langs veien. Det vil være ulogisk at beboere skal betale og legge til rette for uvedkommende til å benytte en privat vei for gjennomkjøring og parkering.

For beboerne betyr det at vi må danne et veilag som sørger for vedlikehold av veien. Det igjen vil bety at alle interessenter i veilaget må betale en årsavgift for å lage et fond som kan sikre fremkommelighet. Hvor mye dette vil bli er svært usikkert, det er noe som veilaget må innhente anbud på.

Fra en av beboerne er det sendt inn klage på tidsfristene som samferdselsetaten har satt for å danne veilag og sørge for alt det praktiske omkring overtakelse av veien. Det er tross alt kanskje kun to måneder til snøen kommer.

Det som virker underlig av Samferdselsetaten er at de ikke har forstått at veier går på kryss og tvers, det vil si noen har grenser til en vei og andre til to og tre veier. I brevet fra etaten blir det ikke sagt noe om hvilken vei de varsler som er privat. (02.09.2002)

Tilbake til nyheter...

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium