Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugen veilag er dannet

Tirsdag 22. oktober 2002 ble det dannet et nytt veilag i området. Fra før finnes det veilag som har ansvar for Fyrstikkalléen. Begrunnelsen for å danne veilag er at Oslo kommune fra følgende vinter vil slutte å drifte Malerhaugveien, det vil si brøyte og vedlikeholde. Dette fordi veien er i privat eie og Oslo kommune mener at eierne selv må sørge for vedlikehold og brøyting. Malerhaugveien er definert som strekningen mellom nr. 1 og til TRAFO-kiosken ved nr 18. Resten av Malerhaugveien er offentlig.

Alle eierne av veien møtte, noe som anses som meget positivt. Det har vært stilt flere spørsmål omkring vedtaket i Oslo kommune, da kommunen opphører drifting i bare deler av veien. Opphøret gjelder med andre ord kun i de delene av veien der det bor folk, mens i næringsområdet skal kommunen fremdeles brøyte og vedlikeholde. Noen mente at dette har noe med veiens standard å gjøre, at kommunen bare brøyter veier med høy standard, ikke de med lav. I veglovens definisjon av offentlig vei, er at veien skal være åpen for ferdsel og holdes ved like av det offentlige.

Det som tydeligst kom frem under diskusjonen var behovet for stengning av veien. Det var et klart flertall som uttrykte at de gjerne betaler noen hundrelapper i året hvis det kan bety mindre trafikk og mer sikkerhet. Det var enighet at det vil være urimelig at beboerne skal betale for at utenforstående skal kunne bruke veien til gjennomkjøring. Stengning av veien ble derfor et gjennomgangstema under møtet. Det arbeides nå med å finne egnede stengepunkter slik at renovasjonsbiler kan manøvrere sikkert. Det er også viktig at Ensjøtunet får egnet tilførsel av nødvendig transport og vareleveranser. Videre vil det meldes til de riktige kommunale og statlige instanser om snarlig stengning, som ambulanse, brann- og samferdselsetat.

Det ble under møtet valgt et interimstyre som skal ivareta eiernes interesser og sørge for brøyting til vinteren. Årsmøte blir i månedskiftet februar/mars 2003. (22.10.2002)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium