Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Byutviklingskomiteén om Ensjøbyen

Planleggingsprogrammet for Ensjøbyen skulle diskuteres i Byutviklingskomiteén 4. februar 2004. Den politiske saksbehandlingen og Byrådets innstilling kan du lese på disse sidene: http://www.sak.oslo.kommune.no/ (velg byutviklingskomiteén fra menyen til venstre og bla deg frem til saken om Ensjøbyen). Men da saken skulle opp i komiteén ble det fremmet forslag om å utsette hele saken. Dette ble enstemmig vedtatt. Noen begrunnelser kan vi ikke finne for utsettelsen.

(12.02.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium