Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Høringsgruppe for utbygginger i Ensjøbyen etablert

I forrige avis oppfordret vi folk til å delta aktivt i vellets ulike aktiviteter. Mange har meldt seg til å delta i høringsgruppen for utbygginger i Ensjøbyen. Vi har nå kontakt med beboere på Ensjø, Grønvoll, Malerhaugen og Fyrstikkalléen. Dette skulle dekke hele vårt område. Dette betyr at uttalelsene fra velforeningen er sikret ved at beboere i alle ”kroker” har mulighet til deltagelse.

Det som kan se ut kommer først i løypa er boligbygging bak Fyrstikktorget, fra Grenseveien 97 til Fyrstikkalléen og Fyrstikkalléen 21. Dette området vil antagelig romme flere hundre leiligheter. Da velforeningen for en tid tilbake fikk vite at arkitekter var engasjert, tok vi kontakt. Vi sa klart fra at de måtte tegne inn bygningene på en slik måte at det ikke var mulighet til gjennomkjøring mellom Grønvoll allé og Fyrstikkalléen. Vi har muntlig fått informasjon at dette har arkitektene hørt på. Det betyr at de boligene som ligger mot Fyrstikkalléen får adkomst fra denne veien, mens boliger like bak Fyrstikktorget får adkomst via Grønvoll allé.

Mer konkrete planer er sendt til Plan- og bygningsetaten, men de er ikke offentliggjort enda. Slike saker tar ofte lang tid. Først skal området omreguleres fra industriområde til boligområde. Veier og friarealer skal sikres før selve byggesaken blir behandlet. Vi vil komme tilbake til denne byggesaken når den foreligger.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandler selve reguleringsforslaget i september. Blant annet har bydelsdirektøren foreslått i sitt saksfremlegg at:

  • minimum 70% av leilighetene skal være 3-roms eller større,
  • av disse skal minst 30% være 4-roms eller større,
  • det skal være maks 30% 2-roms leiligheter,
  • det skal ikke være 1-roms leiligheter

Etter hvert vil det komme mange flere søknader om boliger i vårt område.

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium