Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugveien 34

Vi har tidligere meldt at det planlegges boliger i Malerhaugveien 34. Vi var den gang litt rask med å si at dette kun gjaldt selve reguleringen fra industri til bolig. Dette var ikke riktig, da det foreligger konkrete planer for leiligheter. Skissen viser hvordan bygningene vil se ut.

Slik ser planene for Malerhaugveien 34 utMange foreldre tenker sikkert på skolekapasiteten når det bygges så mange nye boliger i vårt område. Til det står det i sakspapirene at det foreligger planer for nye skole, men det står i samme papirene at areal for denne skolen ikke er avsatt.

Bygningene kan være opptil 5 etasjer og adkomst skal være via Grenseveien og Malerhaugveien. Parkering i kjeller. Parkeringsdekning er på 1,6 plass pr leilighet. Antall leiligheter er ca 70, der maksimum 35% skal være 2-roms og det skal bygges minimum 25% 4-roms. Utbygger foreslår også 9 5-roms og 1 6-roms leilighet. Altså plass til både familier og single.

Bydelens politikere og utbygger foreslår å åpne Lillebergbekken vest for bygningene sammen med et grøntdrag. Plan- og bygningsetaten anbefaler at Malerhaugveien stenges ved nr 20 i tråd med reguleringen. Det er sikkert en stund siden denne etaten var på befaring i veien.

(13.07.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium