Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Nyheter under Malerhaugen veilag

Malerhaugen vel og Malerhaugen veilag er to adskilte organisasjoner. Velforeningen tilbød veilaget å opprette egen side under velforeningens sider slik at folk lettere kunne innhente informasjon som har betydning for beboerne i området. Veilagets nyheter vil i fremtiden ligge under knappen Malerhaugen veilag.

For å gjøre oppmerksom på at det er lagt inn noe nytt under veilaget, vil vi lage en liten nyhet på hovedsidene om at nå er det lagt inn nytt under veilagets sider. Vi arbeider for tiden med å åpne for flere til å bruke Malerhaugen.com, for eksempel sameiere i området. Dette skaper endel ekstra arbeid og må forberedes. Vi kommer tilbake til dette senere. I denne omgangen vil vi informere om at det er lagt inn nyheter under veilagets sider.

(14.09.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium