Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Trangt om plassen på skolene

Flere foreldre har meldt at barna som skal starte på skolen til høsten ikke får plass på den skolen de ønsker. Det er i hovedsak Hasle skole som er full, men det fortelles også at Kampen skole ikke har plass til alle som ønsker seg dit. Tilbud om plass for førsteklassinger har vært fra Tøyen skole og Bryn.

Hvis dette blir realitetene til høsten betyr det en lang og farlig skolevei for de minste. Barna i vårt område blir også enda mer spredt enn tidligere.

Det er startet arbeid med planlegging av to nye skoler på teglverksstomta ved Hasle T. Sannsynligvis vil årets førsteklassinger være kommet langt i årsklassen, nesten til ungdomstrinnet, før disse skolene er klar for innflytting.

Hvis foreldrene ønsker å møtes for å diskutere denne situasjonen, stilles velhuset til disposisjon. Om ikke for annet enn å organisere kjøring i fellesskap til skolen. Ta kontakt hvis noen griper denne tanken: 22 68 13 27 eller geirj2@online.no

(20.05.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium