Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Ensjøbyen vokser

Planer for EnsjøbyenPå tegnebrettet ligger det for tiden rundt 3000 leiligheter for den fremtidige Ensjøbyen. 1400 langs Gladengveien, noen hundre bak Fyrstikktorget, 100 i Malerhaugveien og noen hundre på parkeringsplassen bak Simrad. De fleste er til behandling i kommunen. Det siste som nå er utlyst er i Ensjøveien 6. Også nabotomta ved Unica, Ensjøveien 8, er det levert inn forslag til bygging av boliger. Ensjøveien 6 ligger like ved turveien mellom Kampen og Årvoll. Bildet viser skisse av de to bygningene. Det skal være felles adkomst med Ensjøveien 8, slik at antall utkjørsler til Ensjøveien blir færrest mulig. Malerhaugen vel sender inn følgende uttalelse:

Malerhaugen vel er positiv til at Ensjøbyen utvikles fra bilby til boligby.

Velforeningen forutsetter at Ensjøveien 6 strøkstilpasses med tanke på arkitektur og bruk av fasadematerialer. Jfr. eksisterende boliger i Hovinveien.

Området har i dag mangel på parkeringsplasser og det er ikke planlagt parkering for alle leilighetene.

Velforeningen mener det bør anlegges flere parkeringplasser enn i forslaget.

Området i dag har mangel på skoleplasser og barnehager.

Det bør snarest planlegges skole og barnehage sentralt på Ensjø.

Sikkerhet for fotgjengere og syklister mellom Ensjøveien 6 og Tøyenparken/Kampen park bør bedres.

(09.01.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium