Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Høringsuttalelse om utbygging av Ensjøveien 25 og Østerdalsgata 11-13

I dag har Ensjøområdet svært få møteplasser for barn og ungdom, til for eksempel til lek og ballspill. En av de få plassene vi i dag har er taket til Bertel O'Steens bygning i Ensjøveien 25, eller NAF som holder til der i dag. Denne plassen skal i et utbyggingsforslag forsvinne og erstattes med et bitte lite grøntområde mot Rolf Hofmos gate og et smalt mellomrom mellom to hus mot enden av Ensjøsvingen. Her kommer Malerhaugen vels uttalelse om disse planene:

ENSJØVEIEN 25, ØSTERDALSGATA 11 og 13 – Gnr 133/20 og 237/32+33
Saksnr: 200306087

Malerhaugen vel er positiv til at Ensjøbyen utvikles fra bilby til boligby, det er også positivt at det planlegges bygging av 65% 3 og 4 roms leiligheter.

Helhetlig planlegging

Arcasa arkitekter er engasjert som planlegger av både planforslaget og naboeiendommen Ensjøveien 23. Malerhaugen vel finner det underlig at disse eiendommene ikke sees i en helhetlig sammenheng og utbygges i tråd med planleggingsprogrammet for Ensjø, altså som en fortsettelse av indre by. Som planene foreligger gis det inntrykk av drabantbyutbygging ved bygging av blokker i lameller. Rolf Hofmos gate vil i fremtiden være en sentral gate i Ensjøbyen og bør gi et sentrumspreg.

Parkering

Det er til dels kaotiske parkeringsforhold rundt Ensjø T i dag, i tillegg til at eksisterende bebyggelse har mangel på parkeringsplasser. I planforslaget skisseres det 100 P-plasser til antatt bygging av 160 boliger. Samtidig fjernes det P-plasser fra området. Malerhaugen vel mener det bør planlegges etablering av P-plasser til alle boligenhetene.

Friarealer

Ensjø mangler arealer for lek. Det er i dag plass for ballspill på taket til verkstedshallen. I planforslaget er det tegnet inn to mindre grøntarealer og en liten plass. Malerhaugen vel mener at det kompenseres i for liten grad til muligheten for lek ved å splitte opp friarealene som i planforslaget. Ved en helhetlig plan for alle eiendommene og bymessig utbygging i kvartalstruktur, kan for eksempel området mot jernbanen benyttes til ballspill og lignende.

)26.04.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium