Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Høringsuttalelse om Ensjøveien 3-13

Malerhaugen vels høringsgruppe har avgitt følgende uttalelse om nybygg i Ensjøveien 3-13. Dette er området fra jernbanebroa mot Kampen park og til bilforretningen Mercedes Benz.

ENSJØVEIEN 3-13 Gnr 128 mfl bnr 96 mfl
Saksnr: 200304025

Malerhaugen vel er positiv til at Ensjøbyen utvikles fra bilby til boligby, det er også positivt at det i planforslaget legges opp til færre utkjørsler langs Ensjøveien.

Drabantby vs urban by

I flere og flere planer som nå kommer frem om utvikling av Ensjøbyen, ser vi at det er en drabantby som utvikles. Ikke som i planprogrammet der Ensjøbyen skulle være en fortsettelse av den urbane, indre byen. Planene for utvikling av Ensjøveien 3-13 bærer preg av et lukket område, med en massiv vegg mot Ensjøveien og et lukket boligområde mellom denne veggen og jernbanen. For et fremtidig boligmiljø anser Malerhaugen vel en slik utbygging som lite gunstig.

Malerhaugen vel mener at planene for Ensjøveien 3-13 må endres ved å bygge i åpne kvartalsstrukturer. Vi mener også at utbygger bør vurdere å rive mer av den eksisterende bygningsmassen for å kunne stå friere til å utvikle Ensjøbyen etter forventningene i planleggingsprogrammet for Ensjøbyen.

(25.04.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium