Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Hva skjer i bydel Gamle Oslo?

Ja, det er mangt, men denne gangen er en av sakene som er fremmet av Malerhaugen vel oppe til drøfting. Vi tok kontakt med politikerne i bydelen da vi ikke hadde sett noen diskusjon eller vedtak fra en høring om Groruddalen. Politikerne i bydelen skal ha ros for å lytte til beboerne. Ikke bare lytter de, men fører sakene videre til de riktige instansene i bydelen eller sentralt i kommunen. Her kommer kopi av det vedtaket som er gjort i bydelen. Ellers kan du lese om saker som er til behandling i bydelsutvalget 1. mars her: http://www.bgo.oslo.kommune.no/

BUK-sak 11/2005


Planforslag for Groruddalen

Innspill fra Malerhaugen Vel v/Jan Ove Vatne.

Byutviklingskomiteens behandling:

Henning Bergby (SV) fremmet følgende forslag:

BU ber bydelsdirektøren avgi uttalelse til planen. Den bør blant annet synliggjøre bydelens bekymring for økt trafikk i Økernveien og Hagegata, samt påpeke at planen mangler en vurdering av konsekvenser for randsonene.

I uttalelsen bør det også være en reaksjon på at vi denne gang ikke er tatt med som høringsinstans, og et krav om at vi får uttale oss om fremtidige planforslag.

Byutviklingskomiteens votering:

SV`s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget:

BU ber bydelsdirektøren avgi uttalelse til planen. Den bør blant annet synliggjøre bydelens bekymring for økt trafikk i Økernveien og Hagegata, samt påpeke at planen mangler en vurdering av konsekvenser for randsonene.

I uttalelsen bør det også være en reaksjon på at vi denne gang ikke er tatt med som høringsinstans, og et krav om at vi får uttale oss om fremtidige planforslag.

(01.03.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium