Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Endring av skoletilbudene

Malerhaugen vel har i lengre tid påpekt en fremtidig mangel på skoler for de minste i nærmiljøet vårt. Fredag 3. juni kunne en lese i Aftenposten at nå skal det skje store endringer av skoletilbudene i Ensjøområdet. Den største endringen er kanskje den mest gledelige. Hovin ungdomskole legges ned og erstattes med ny ungdomskole på Helsfyr. Nøyaktig hvor på Helsfyr vet vi ikke enda. Ikke nok med det, skolen skal få et 6-årig løp, altså både ungdomskole og videregående. Skuffende er nok at det ikke planlegges ny barneskole i nærheten.

I avisen står det at Løren/Ensjø skal få ny barne- og ungdomskole, det vil vi anta er på teglverkstomta på Hasle. Dette vil sannsynligvis igjen bety at de minste barna fra vårt område skal fortsatt gå på Hasle og Kampen. Vil noen ta idrettsfag på videregående, vil dette tilbys på Jordal, en skole som også kan bli en kombinert ungdsoms- og videregående skole.

(04.06.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium